Quiz15 - 3/12-2005

Og svaret er:

Damon Hill og Graham Hill, som begge skubber traktoren.

Chaufføren er Jim Clark.

Svaret kom fra @ndy og Luke.

The answer is:

Damon Hill and Graham Hill, both pushing the tractor.

Jim Clark is sitting behind the wheel.

The answer came from @ndy and Luke.

Quiz 1

Quiz 2

Quiz 3

Quiz 4

Quiz 5

Quiz 6

Quiz 7

Quiz 8

Quiz 9

Quiz10

Quiz 11

Quiz 12

Quiz 13

Quiz 14