Thomas Mullin
Ring Knutstorp (Sverige)
19. maj 2007
Racing
Jyllandsringen 3. maj 2009

Team Jakobsen Motorsport test

 
Ring Knutstorp (Sverige)
15. oktober 2006
Racing
KTI Roskilde 14. oktober 2006 sponsor dag KTI Roskilde 3. september 2005
sponsor dag

Padborg Park  13. november 2004

KTI Roskilde 22. august 2001 testkørsel

KTI Roskilde 17. april 2004 sponsor dag
Ring Knutstorp (Sverige) 11. april 2003 testkørsel

Lidt blandet video fra 11.april 2003 på Knutstorp

KTI Roskilde 12. april 2003 sponsor dag

"Foto session" 18. september 2004 Svebølle 26. november 2003 udstilling

KTI Roskilde 13. april 2002 sponsor dag